Sommarföretagare

Publicerad: 2023-06-26 12:04

I veckan är det dags för kickoff för sommarföretagarna i sydöstra Skåne

Sommarföretagare

Måndagen den 26 juni inleds kick-off-veckan för årets upplaga av Sommarföretagarna i sydöstra
Skåne. Även i år gör Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo kommun en gemensam satsning på unga
entreprenörer. Konceptet Sommarföretagare görs i samarbete med Ung Drive som är ett nätverk av
unga företagare.

Sommarföretagarna är en möjlighet för ungdomar mellan 15-19 år att under sommaren få utbildning
och praktisk erfarenhet av entreprenörskap. Därigenom får de redskap till att förverkliga sina idéer,
men de utvecklar även färdigheter för livet och arbetslivet. Ungdomarna får dessutom goda
kontakter med förebilder/mentorer i arbetslivet. Vi på Marknad och Näringslivsavdelningen fungerar som samordnare för sommarföretagarna i sydöstra Skåne och i veckan fylls Gamla Rådhuset av ca 40 ungdomar.

Utökad satsning med UF

Utöver Sommarföretagarna är vi i Ystad också samordnare för gymnasieskolorna i Ystad, Simrishamn,
Tomelilla och Sjöbo när det gäller UF-företag (Ung Företagsamhet) I år har det tagits fram en ny
satsning kring att bygga upp ett långsiktigt samarbete där Nyföretagarcentrum blir en naturlig del
i arbetet med UF-företag på skolorna för dem som vill kan gå vidare och starta sitt företag efter avslutat  projekt med UF. Men även en möjlighet för de elever som inte drivit UF under gymnasietiden, att få inspiration när det gäller entreprenörskap och veta vart de kan vända sig om de funderar på att starta eget senare i livet.

Varför arbetar vi med Sommarföretagarna?

Det möjliggör för unga entreprenörer att testa sina företagsidéer och öka sin kunskap. Fokus på inkludering, minskat utanförskap och möjligheter till egen försörjning. Vi möter morgondagens företagare när vi arbetar med Sommarföretagarna och Ung Företagsamhet.

Sparbanken Skåne och Region Skåne är med och möjliggör båda dessa satsningar.

Kommentarer