Svenskt Näringsliv

Publicerad: 2020-06-22 11:34

Svenskt Näringsliv med tema: Återstarta den lokala ekonomin

Ellen Dahl, Svenskt Näringsliv kom till Ystad för att gå igenom enkätsvaren från det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs attitydundersökning som ligger till grund för 1/3 av rankingen för företagsklimatet i Sverige, vilket publiceras senare i höst.

I Ystad är det 106st företag som svarat på enkäten vilket är drygt 50% svarsfrekvens, vilket är bra. Man kan uppleva att det är ett litet urval av näringslivet som svarar på enkäten, men man ska också komma ihåg att detta är en attitydundersökning som beskriver hur man som företagare och VD, samt Ystadbo, upplever kommunen.

Utifrån aspekten att företagen som svarat i sin tur har många anställda så är det viktigt att ta till sig av vad som kommer fram i undersökningen som dessutom är jämnförbar med andra kommuner och har så varit under lång tid.

Till sensommaren har Svenskt Näringsliv planer på att aktivt starta upp sitt omstartsarbete som de valt att kalla "återstarta den lokala ekonomin"

På plats vid genomgången var både politiker och tjänstemän. Nu blir det till att titta igenom resultatet och ställa oss frågan vad det innebär för oss och hur vi tillsammans med näringslivet ska ta oss an arbetet för att tillsammans arbeta för ett fortsatt positivt företagsklimat.

Vill du läsa mer om Svenskt Näringslivs attitydsundersökning så besök företagsklimat.se

Kategorier: Företagsklimat

Kommentarer