Techday

Publicerad: 2022-07-05 15:03

Omvärldsbevakning på Techday i Malmö

Omvärldsbevakning

För ett tag sedan var vi inbjudna av IUC Syd till Techday i Malmö, vilket verkligen var en givande dag. Det är viktigt att närvara på arrangemang där vi kan omvärldsbevaka och nätverka.

På agendan diskuterades bland annat vad som krävs ur ett ledarskapsperspektiv när det gäller "skills for a digital world". Fullt fokus just nu på automatisering, 3D och personliga produkter och tjänster. Det var även stort fokus på samverkan och möjligheter mellan högskola och näringsliv.

Här kan du se en film från dagen

Kategorier: Nätverk

Kommentarer