Tourism Matters Academy

Publicerad: 2023-05-03 15:45

Snabba förändringar i omvärlden och osäkerhet kring hur turismen kommer utvecklas ställer högre krav på offentliga främjarorganisationer för besöksnäringen.

Tourism Matters Academy

Att utveckla sina kompetenser har alltid varit viktigt för att hänga med och med den snabba utvecklingen nu blir kraven än högre på att höja kunskapsnivån på det man redan kan och i vissa fall att lära sig helt nya saker.

Tourism Matters Academy är ett projekt som drivs av Visit Skåne AB med finansiering av Europeiska socialfonden. Projektets syfte är att lyfta kompetensen i det offentliga främjarsystemet för besöks- och eventnäringen och ge individer förmåga att agera och hitta lösningar i en föränderlig omvärld.  

Samhällsutmaningar globalt och lokalt gör att också turismen och besöksnäringen behöver bidra för att vi ska lyckas nå de globala målen i Agenda 2030. Vi kommer att få möjligheten att delta i tre kunskapsblock framöver med fokus på "En omvärld och arbetsmarknad i förändring", "Turismens roll i samhällsutvecklingen" och "Intraprenörskap och samverkan"

Du kan följa vårt deltagare via vår Instagramkanal

Tourism Matters Academy

Kommentarer