Uteserveringar året runt

Publicerad: 2021-12-03 15:48

Nu kan du som företagare ansöka om uteservering året runt i Ystad

Uteserveringar året om i Ystad

Nu kan du som företagare ansöka om uteservering året runt.

Kommunfullmäktige godkänner att markupplåtelse på allmän platsmark till uteserveringar får ske året om.

Det förutsätter att kommunen i varje enskilt ärende bedömt det lämpligt och att polisen gett sitt tillstånd. För att få förnyat tillstånd förutsätts det även att det under merparten av tiden, även under vinterhalvåret bedrivs just uteservering.

I samråd med organisationen Ystad i Centrum har två taxor tagits fram. En för sommarhalvåret maj-september och en för resten av året. 

Kommunfullmäktige har beslutat att det ska kosta 18kr/kvm, som minst 3 034kr på sommaren. Till det kommer en administrationsavgift på 330kr. Vintertid blir avgiften fast 2 500kr.

Här hittar du mer information om hur du ansöker om tillstånd för uteserveringar i Ystad

Kommentarer