Viktigt på riktigt

Publicerad: 2022-05-03 09:30

Med stöd av Näringslivsavdelningen fick HydX kontakter med skolan och hjälp att kartlägga sitt kompetensbehov utifrån Kompetenskompassen

Nytt samarbete med Ystad gymnasium

Sedan några år tillbaka erbjuder Ystad gymnasium ett fjärde teknikår som leder till examinerad gymnasieingenjör. Utbildningen genomförs i tätt samarbete med det lokala näringslivet som också är mer och formar utbildningen utifrån behov och efterfrågan.

En stor del av utbildningen sker ute på arbetsplatserna hos de företag som är kopplade till utbildningen. På Ystad gymnasiums hemsida kan du se vilka företag som är involverade i fjärde teknikåret.

Ett företag som varit involverade i fjärde teknikåret sedan start är HydX och nu har samarbetet stärkts ytterligare när ett samarbete med El- och Energiprogrammet har inletts.

HydX arbetar strategiskt för en hållbar kompetensförsörjning och har bra koll på sina behov. De ingår i Kompetenskompassen och det är utifrån den som Jenny Norberg Randowo både lotsar och kopplar samman dem med relevanta utbildningar.

Jenny matchade ihop dem med El- och Energiprogrammet.

- Denna matchning är synnerligen bra eftersom kursprogrammet bland annat innehåller industriautomation, programmerbara styrsystem, elmotorstyrning, elektromekanik och mekatronik, kunskaper som är mycket värdefulla för medarbetare i HydX produktionsteam berättar Jenny.

Du kan läsa mer om hur eleverna beskriver sin APL (arbetsplatslärande) på HydX hemsida.

Kategorier: Kompetensförsörjning

Kommentarer