Yrkesexpeditionen

Publicerad: 2020-09-25 14:05

Vi ställer inte in, vi ställer om. Yrkesbussarna blir Yrkesexpeditionen

Yrkesexpeditionen

Vi har under några år genomfört Yrkesbussarna för åk 9 tillsammans med Studie- och Yrkesvägledarna Therese och Jenny på Norreport och Västerportskolan. På vår sida med information om hur vi arbetar med skola och näringsliv kan du läsa mer om Yrkesbussarna.

I år fick vi tänka om på grund av Covid 19. Eleverna kunde inte längre transporteras tillsammans i bussar till arbetsplatserna och arbetsplatserna kunde inte ta emot det stora antalet elever. Istället etablerade vi tillsammans med Therese och Jenny begreppet Yrkesexpeditionen.

Detta innebar att eleverna fick fundera ut frågor som de ville ställa till olika yrken och funktioner som vi tog med oss ut till arbetsplatserna och intervjuade olika personer. Vi åkte till Polisen, Brandkåren, Kriminalvården, Ambulansen, Purus och Bilbengtsson.

Filmerna ska sedan visas i klasserna och utifrån dessa kan man sen diskutera och inkludera det i lektionerna. På nästan alla klasser lyfts social kompetens upp som något alla efterfrågar, men vad är egentligen social kompetens?

Andra frågor som diskuterades var löner, arbetstider, jämlikhet, utbildningskrav osv.

Genom att eleverna får bättre kunskap om hur deras ämnen i skolan direkt kan kopplas till arbetsplatser och att man får insikt om den bredd det finns på ämnen skapar förutsättningar för att man gör mer genomtänkta val på gymnasiet och att man får en större studiemotivation.

För företagens del kan man vara med och forma sina kommande anställda och tillsammans med skolan arbeta för att säkra kompetensförsörjningen i vår region.

Yrkesexpeditionen Yrkesexpeditionen

Kategorier: Kompetensförsörjning

Kommentarer