Ystad först i Sverige

Publicerad: 2022-06-17 11:38

I Ystad gymnasiums strävan om att skapa den bästa möjliga utbildningen för nuvarande och framtida elever har man av branschorganisationen Visita och med hjälp av lokala samarbetspartners blivit certifierade med både vårt Restaurang- och livsmedelsprogram och Hotell- och turismprogram

Nu fler program som är certifierade i Ystad

Ystad Gymnasium är först i Sverige med ett ceritiferat Restaurang- och livsmedelsprogram och Hotell- och turismprogrammet är först i Sverige som certiferad lärlingsutbildning, det är fantastiskt!

Såhär säger Mattias Rådmark, rektor om att vi nu har ytterligare två certifierade program på Ystad Gymnasium och vad kvalitetsstämplarna betyder.

- jag är oerhört stolt och glad över denna kvalitétsstämpel som vi har fått på Ystad Gymnasiums hotell- och turismprogram samt restaurang- och livsmedelsprogram! Certifieringen är ett kvitto på att det arbete vi gör verkligen ger de bästa möjliga förutsättningar för våra elever att möta branschens förväntningar

Kompetenskompassen bygger broar

Kompetenskompassens resultat pekar på områden där vi ska fokusera kopplat till kompetensförsörjningsfrågor. Ett initiativ som är taget är att Jenny Norberg Randowo, Näringslivsutvecklare har etablerat en fokusgrupp som tillsammans fokuerar på hur vi lyfter utbildningarna inom hotell, turism och restaurang som har stora rekryteringsbehov.

- I och med certifieringen får vi en kvalitétsstämpel och kan säkerställa att eleverna får moderna kunskaper anpassade efter dagens krav. Detta ger anställningsbara elever och stärker attraktiviteten och kvaliteten på gymnasieutbildningarna, vilket i sin tur lyfter utbildningarnas attraktivitet säger Jenny

Fokusgrupp kompetenskompassen

 

Kategorier: Skola och näringsliv

Kommentarer