Ystadmodellen till hela Skåne

Publicerad: 2023-04-18 16:20

Hållbar Utveckling Skåne har fått finansiering från Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skåne under 2023 och 2024

Smörgåsbordet växer

Hållbar Utveckling Skåne har nyligen beviljats finansiering av Region Skåne för att erbjuda Ystadmodellen till hela Skånes företagare. Smörgåsbordet växer och därmed möjligheterna.

Ystadmodellen och konceptet FNs hållbarhetsmål ett smörgåsbord för nya affärer sprids. Konceptet är enkelt men konkret, fokus ligger på att göra, att tiden man investerar ska ge något konkret direkt i anslutning till varje aktivitet man väljer att delta i. Att arbeta tillsammans med andra organisationer kopplat till konceptet skapar förutsättningar för näringslivet när det gäller social-, klimatmässig- och ekonomiskt hållbart företagande både på kort och lång sikt.

Ystadmodellen består av en fem evenemang som visar hur arbete mot FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 kan bidra till att skapa förutsättningar för näringslivet när det gäller konkurrenskraft, vara steget före, vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till FNs globala mål.

Nu är det dags för Hållbar Utveckling Skåne att erbjuda Ystadmodellen till hela Skåne. Alla företag och organisationer är välkomna oberoende av hur lite eller mycket man kan om FNs globala mål, hur stort eller litet företaget är eller vilken bransch man tillhör.

Det är med stolthet och glädje vi ser hur smörgåsbordet nu växer och därmed också möjligheterna för det lokala näringslivet. Blickarna vänds mot vår region och tillsammans blir vi en del av något större.

Ystadmodellen togs fram för kommuner och organisationer som arbetar för att skapa förutsättningar för företag, men kan även appliceras för hållbar platsutveckling eller för att koppla målstyrning i en organisation till de 17 globala målen. Navet i konceptet är Näringslivsavdelningen i Ystads kommun och Tillväxt Syd.

Globala målen näringsliv_ystadmodellen 

Kommentarer