Ystads företagsklimat

Publicerad: 2023-05-25 08:51

Den 23 maj publicerades resultatet av Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning om det lokala företagsklimatet

Hur är företagsklimatet i Ystad?

Svenskt Närlingsliv genomför årligen en attitydsundersökning kring det lokala företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet väger tungt i årets näringslivsranking som släpps den 20 september.

Det som genererar ett bra företagsklimat är summan av det som företagen möter i sin vardag. Här får företagarna utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.

I årets undersökning sjunker det sammanfattande omdömet något och Ystad backar i 12 av 15 frågor även om förändringarna i de flesta frågor är relativt små. Kommunen ligger däremot något över Sverigesnittet när det kommer till frågorna om mobilnät och bredband samt skolans kontakter med det lokala näringslivet. När det gäller kompetensförsörjningen upplever företagen att utbildningarna bättre matchar företagens behov än tidigare.

Övriga delar som vägs in i Svenskt Näringslivs ranking är statistiska faktorer från SCB och UC. Svenskt Näringslivs ranking släpps en 20 september. 

Svarsfrekvens

Högst svarsfrekvens i enkäten har branscherna bygg, handel, jordbruk, besöksnäring och industri. Antal företag som svarat på enkäten är 56% av de tillfrågade företagen. I år skickades attitydundersökningen även ut till politiker, vilket sker vartannat år. (antal svarande företag 107 och antal svarande politiker 21)

Analys av resultatet

Johan Dahlen från Svenskt Näringsliv var på plats i Ystad och gick igenom resultatet av undersökningen för tjänstepersoner och politiker dagen efter att resultatet släppts.

- Nu kommer vi att analysera resultatet och därefter kommer vi gemensamt identifiera åtgärder kopplat till de utpekade områdena. Även om marginalerna är små så är det en nedåtgående trend som vi behöver hugga tag i genom dialog med företagen därför har jag gett kommundirektören i uppdrag att återinföra Näringslivsrådet säger Paula Nilsson, kommunalråd

- Ystad är en attraktiv kommun för etablering, har få konkurser och ett stabilt nyföretagande. En stark tillväxtmotor där vi genom att skruva på vissa områden skapar förutsättningar för ett ännu bättre företagsklimat tillsammans avslutar Angelica Erlandsson, Näringslivsansvarig

Vill du ha koll på statistiken? Vi kan Ystad!

Läs mer på företagsklimat.se

Svenskt Näringslivs undersökning_maj 2023 (1) 

 

Kommentarer