2017_naringslivsradet_IMG_1038.jpg

Näringslivsrådet

Har i syfte att främja dialogen mellan näringsliv och kommun.

Ett näringslivsråd med medlemmar från både kommunen och näringslivet, träffas 6 ggr om året och diskuterar frågor av såväl strategisk karaktär som konkreta aktiviteter. Fokusområden för 2017 var: Tillväxt, Kompetens och Infrastruktur. 

Syftet är att främja dialogen mellan det verksamma näringslivet och kommunen. Därför är det viktigt att Näringslivsrådet känner en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar och spelar en viktig roll för att få en välfungerande dialog med näringslivet.

Engagemang och fokus är nyckelord i näringslivsrådets arbete.

Gruppens medlemmar representerar olika delar av näringslivet. Hjälp oss att få en ännu mer fungerande dialog genom att kontakta någon i Näringslivsrådet ifall du har tankar/idéer eller synpunkter. Det är alltid välkommet!

 

Medlemmarna i Näringslivsrådet 2018 är:

Ordförande: Catharina Piper - Advokatfirman Lindahl samt Bellinga Gods catharina.piper@lindahl.se       

Bransch och representant                                                                        

  • Handel: Peter Eriksson, ordförande Ystads Köpmannaförening peter.eriksson@ystad.se
  • Företagarna: Ingvar Öberg, Ystadtryck AB ingvar@ystadtryck.se
  • Bank & Försäkring: Fredrik Wennheden, Sparbanken Syd, Caroline Alvén SEB (ersättare) fredrik.wennheden@sparbankensyd.se                                   
  • LRF: Ingemar Gerhardsson, LRF Anders Olsson (ersättare) 0411524008@telia.com
  • Jordbruk/Jordägare: Gustav Hagemann, Ruuthsbo Gods, Fredrik Ahlström, Bergsjöholm gods gustav@ruuthsbo.se och fredrik.ahlstrom@gmail.com                       
  • Hotell/Restaurang: Annika Parris, Hotel Prince Carl info@prinscarl.se                       
  • Industri, David Åhqvist, WME Mechanics david.aqvist@wmem.se                                        
  • Besöksnäringen: Vakant
  • Service & Tjänsteföretag: Vakant                                             
  • Bygg & Fastighet: Sofia Lindborg, Enrax fastighet AB sofia.lindborg@enrax.se                                                                                             

Kommunens representanter:   

 

2018 senaste möten

Mötet den 24 maj hade fokus på besöksnäringen och Marie Holmström, Turistchef gjorde en dragning om destinationsprocessen och det gemensamma arbetet som mynnat ut i en strategisk plattform för en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne.

Turismen fungerar som ett skyltfönster för inflyttning och etablering och alla vi som bor och verkar i regionen fyller en viktig funktion som ambassadörer.

På dagens möte pratade vi även om det positiva resultatet från Svenskt Näringslivs rapport, Ystads tredje plats som årets superkommun utsett av Dagens Samhälle och den delade första platsen i Naturskyddsföreningens ranking.

Nästa möte ska vi lyfta fram prioriterade områden som vi behöver arbeta vidare med framöver och därefter kommer representanter från Näringslivsrådet och kommunen tillsammans diskutera hur vi kan arbeta tillsammans med dessa områden.

Har du som företag/organisation något som du vill att din branschrepresentant för vidare in i Näringslivsrådet så tveka inte att kontakta den person som representerar din bransch. Kontaktuppgifter hittar du här ovan.

Publicerad 2014-01-16, Uppdaterad 2019-03-13