Johan_Osterberg_marknad_och_naringsliv_Bild_Ystads_kommun.jpg

Näringslivsranking 2018

I Ystad är det positivt att driva företag

- Trots att vi i fjol klättrade rejält lyckades vi ändå förbättra oss ytterligare i år när det gäller det sammanlagda omdömet, från 3,8 till 3,9, vilket vi är oerhört tacksamma för och stolta över, berättar Johan Österberg, Marknad- och Näringslivschef i Ystads kommun. Det ger ett kvitto på att vi fokuserat på rätt saker.

Den totala summan består av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. I årets ranking ligger Ystad kvar i toppskiktet och hamnar på plats 35 jämfört med plats 25 år 2017, det placerar Ystad top 10 i Skåne.

- Vi har ett fantastiskt näringsliv i kommunen och ett tätt samarbete mellan näringsliv, kommunen och politiken, det skapar förutsättningar för ett positivt företagsklimat. Samverkan i alla led är nyckeln till fortsatt utveckling. Nu gäller det att kavla upp armarna och sikta på placeringen 4.0 avslutar en glad och stolt Johan Österberg, Marknad- och Näringslivschef på Ystads kommun

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Vad är ett bra företagsklimat?

De som är bäst lämpade att svara på den frågan är företagen själva. Det är därför frågan om det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking.

Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är. I sammanvägningen av de 18 olika faktorerna, väger det sammanlagda omdömet 1/3.

På Svenskt Näringslivs hemsida hittar du mer information om rankingen.

 

Publicerad 2018-10-02, Uppdaterad 2020-01-20

Kontakt

Marknad- och Näringsliv
Johan Österberg
Marknad- och Näringslivschef
0411-577935