130_1607.jpg

Näringslivsranking 2019

Näringslivsrankingen som berättar hur en kommun ligger till i förhållande till andra kommuner i Sverige. Arbetet med ett bra företagsklimat innefattar hela kommunen i samverkan med näringslivet.

Efter flera års positiv utveckling, från plats 107 (2015) till rekordet 25 (2017), kom nu en "rekyleffekt" 2019 där vi backar till plats 64.

- Man får det betyg man förtjänar och detta var en rättvis och nyttig väckarklocka efter flera års positiv utveckling. Nu måste vi analysera enkätsvaren, men vi ser redan nu att man bland annat efterfrågar snabbare handläggningstider. Nu måste det vidtas åtgärder runt om i organisationen för att åter klättra upp där vi hör hemma, säger Johan Österberg, Marknad & Näringslivschef, Ystads kommun.

På sidan foretagsklimat.se kan du läsa ett urval av de insatser som görs för ett bättre företagsklimat runt om i Sverige och ett urval hur vi arbetar i Ystad.

Publicerad 2021-09-24, Uppdaterad 2022-12-09