Ystadmodellen_Liggande_SDG.jpg

Om Ystadmodellen

En vägledning finns framtagen

Vi vet att vårt koncept fungerar. Nu vill vi dela med oss av vårt sätt att arbeta.

Under 2018-2019 har ett kommungemensamt projekt genomförts under vårt koncept FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer, där vi tillsammans med våra grannkommuner bjudit in företag i Skåne med fokus på affärsnyttan och affärsutveckling.

Med stöd av Sparbanken Syds stiftelse har vi tagit fram en vägledning "ystadmodellen" som steg för steg beskriver vårt projekt.

Vägledningen är fri att använda och riktar sig främst till kommuner och organisationer som arbetar för att skapa förutsättningar för näringslivet kopplat till agenda 2030.

  • Vill du att vi kommer till er och berättar mer om konceptet och projektet?

 Kontakta oss gärna på foretagslots@ystad.se alt. 0411-57 80 00

Publicerad 2022-01-17, Uppdaterad 2023-01-16

Kontakt

Marknad & Näringsliv
Lotte Nilsson
Företagslots/Näringslivsassistent
0411-578000