BNI Syd

BNI är idag världens och Sveriges största affärsnätverk för personliga rekommendationer. Här träffas medlemmar från upp till 50 olika branscher en gång per vecka för att hjälpa varandra fram till fler affärer.

Frukostmöten som ger resultat. I Ystad träffas man varje onsdag kl. 7.30-9.30 på Litemer. Till varje möte har alla endast en uppgift - att förmedla kontaktuppgifter till någon eller några i gruppen. För att du ska få ut så mycket som möjligt av nätverket, får endast en representant från varje bransch vara medlem i ett team.

BNI välkomnar alla företag som vill öka sina möjligheter till affärer genom personliga tips och rekommendationer.

Publicerad 2014-08-11, Uppdaterad 2020-05-13

Kontakt & info

BNI Syd

Anna Åkerman, teamledare
0732 77 01 77

Hemsida