2019-03-28_Ystad-i-centrum_04.jpg

Citygruppen

Citygruppen är en självständig och oberoende ideell förening, i syfte att "stärka Ystad i allmänhet och stadskärnan i synnerhet, att ur allmän synpunkt bli en attraktiv, trivsam och tillgänglig stad ur perspektiv av handel, näring och boende". 

Citygruppen i Ystad består till tre lika delar av Ystads kommun, köpmännen och fastighetsägarna och har idag 150 direkta och indirekta medlemmar. Nätverket driver egna projekt, ställer konkreta förslag, bildar opinion eller säljer in idéer till kommunens politiker och tjänstemän, köpmän, fastighetsägare, näringsliv och konsumenter. 

Målsättningen är att förmå fler butiker att etablera sig och fler människor att bosätta sig i Ystad.

Publicerad 2014-08-11, Uppdaterad 2019-10-21

Kontakt & info

Citygruppen i Ystad
Anna Befwe
070-791 55 24