Ystads Köpmannaförening

En ideell sammanslutning av näringsidkare och företag, som vill värna om och utveckla Ystads stadskärna ur ett handelsperspektiv.

Ystads köpmannaförenings logga

Köpmannaföreningen är mer än 100 år och medlemsantalet ligger omkring 150.

Att värna om och utveckla Ystads fantastiska stadskärna ur ett handelsperspektiv ser föreningen som den absolut viktigaste uppgiften.

Tillsammans med Citygruppen arbetar de aktivt för att hålla centrum levande, tillgängligt och attraktivt. Det sker bland annat genom försköning av gator och torg samt evenemang av olika slag.

Föreningen deltar även i debatter och diskussioner om handelsutvecklingen i Ystad och bidrar med synpunkter i frågor som rör stadsplanering och tillgänglighet.

 

Publicerad 2014-08-11, Uppdaterad 2019-05-10

Kontakt & info

Ystads Köpmannaförening

Peter Eriksson, Ordförande

0736-26 48 80

info@handlaiystad.se

Hemsida