Connect

Connect är ett privat initiativ utan vinstintresse.

Verksamheten bygger på frivilliga insatser från näringsliv, universitet och andra organisationer som bidrar med kompetens, erfarenheter och värdefulla kontakter.

Genom Connect får tillväxtföretag unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

Läs mer på Connects hemsida.

 

Publicerad 2018-02-02, Uppdaterad 2019-03-06