Hållbar Utveckling Skåne

Alla är välkomna till Hållbar Utveckling Skånes nätverksträffar – att vara medlem i föreningen är inte ett krav. Om du uppskattar verksamheten och har nytta av nätverken så ser Hållbar Utveckling Skåne gärna att ditt företag blir medlem då medlemsavgifterna är den främsta finansieringen.

Förslag på två företagsnätverk: 

 

 

Publicerad 2018-02-05, Uppdaterad 2019-03-06