Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

I Skåne har Svenskt Näringsliv ett regionkontor i centrala Malmö. De arbetar på många plan för att underlätta företagandet. De arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten.

Läs mer på Svenskt Näringslivs hemsida.

 

Publicerad 2018-02-02, Uppdaterad 2019-03-06