Analysunderlag utbildningar

Så här kan man använda underlaget för att se hur kompatibelt sökta gymnasieprogram är med näringslivets behov.

Analysunderlag gymnasieprogrammen

Nästa underlag kan användas för att ta reda på lägsta önskvärda utbildningsnivå, även detta går att jämföra med gymnasieprogram.

Analysunderlag lägsta önskvärda utbildningsnivå

Publicerad 2023-12-02, Uppdaterad 2024-01-29