Branschdag

Mål och syfte med denna aktivitet är framför allt att lyfta fram och inspirera grundskoleelever kring yrken inom bristyrkesbranscher.

Eleverna får både se och prova spännande och intressanta arbetsuppgifter inom olika yrken.

De får en viktig medvetenhet kring yrken där man behöver anställa många.

Det är även ett bra underlag inför gymnasieval.

I Ystad har vi genomfört detta koncept mot Hotell- och restaurangbranschen.

 

Planering

Det är ett samarbete mellan grundskola, gymnasieskola och bransch.

  • Näringslivsavdelningen kan fungera som arena för uppstartsmöte och hjälpa till med kontaker i branschen. På grundskolorna har det sedan Hem- och konsumentkunskapslärare som varit sammahållande tillsammans med Studie- och yrkesvägledaren. Detta kan såklart se olika ut från skola till skola.
  • Arbetet görs med fördel under en hel skoladag.
  • Det är en fördel att ha minst en yrkesrepresentant med på varje ämne/station tillsammans med ämnesläraren.
  • Skapa gärna en grupp på grundskolan med de ämneslärare som kommer vara mer involverade.
  • Vilka ämnen önskar man att involvera på grundskolan?
  •  
  • Att koppla ihop skolämnen med arbetslivet är både inspirerande och motivationshöjande.

Exempel på koppling till ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

Prova på matlagning i gymnasieskolans restaurangkök

Dukning och servering i matsalen

Slöjd

Skapa bordsdekorationer till dukning 

Kemi

Experiment med livsmedel 

Fysik 

På vilket sätt används fysiken inom matlagning?

Biologi 

Näringsämnen samt odling/framställning av livsmedel

Matematik 

Beräkna recept

Budget 

Språk 

Skriv en meny på olika språk

Bjud in representanter från olika yrken som berättar om nyttan med språk.

Samhällskunskap

Företagsekonomi

Bild

Skapa/designa menyer

 

 

Publicerad 2022-01-12, Uppdaterad 2024-01-17