Branschträffar

Mål och Syfte

Företag/arbetsgivare/branschorganisationer får träffa verksamheter som arbetar med potentiell arbetskraft. Identifiera behov och diskutera möjliga lösningar kring matchning.

Genomförande

En viktig faktor för företag/branscher som står inför stora behov av att rekrytera personal, nu och i framtiden, är att kommunicera det till de verksamheter som arbetar med potentiell arbetskraft.

Ett bra sätt att både visa upp branschen men även få möjlighet till en kreativ dialog är branschträffar.

Förslagsvis på företag som då får möjlighet att visa upp sin verksamhet och beskriva sina behov av kompetensförsörjning.

Ta gärna tillfället att bjuda in branschorganisation.

Verksamheter som kan vara bra att bjuda in: Grundskolor, Gymnasieskolor, Vuxenutbildning, Arbetsmarknadsenhet, Näringslivsenheter i närliggande kommuner och glöm inte press.

I Ystad har vi bland annat haft branschträff för Motor/Fordonsbranschen, ett samarbete mellan Marknad- och Näringsliv och Bil Bengtsson.

 

Publicerad 2022-01-14, Uppdaterad 2024-01-17