Mål och syfte

hands-holding-puzzle-business-problem-solving-concept_53876-128859.jpg

  • Synliggöra behov av yrkeskompetens som inte är lätt att uppfatta
  • Säkerställa rätt utbildningar och därmed rätt kompetenser
  • Främja tillväxt genom att synliggöra och därmed kunna tillgodose kompetensbehov
  • Minska missmatching
  • Bidra till hållbara rekryteringar
  • Främja ökad sysselsättning och en jämn fördelning av resurser genom medvetenhet hos ungdomar kring vad som krävs för att bli anställningsbara
  • Bidra till underlag och konkret arbetsmaterial för näringslivet, politiker, skolor med flera
Publicerad 2021-10-07, Uppdaterad 2023-12-06