Bakgrund, mål och syfte

 

people-collage-design_23-2148888271.jpg

Ett av de största hindrena för tillväxt hos svenska företag är kompetensförsörjning.

Det kan till exempel handla om svårigheter att hitta personal med "rätt" utbildning.

Missmatch uppstår när arbetstagares kompetens inte överrensstämmer med arbetsgivarnas behov och krav.

Konsekvenserna blir stora kostnader för företag, individer och samhället i stort.

Utifrån detta såg vi ett behov av nya konkreta verktyg där man kan arbeta långsiktigt och strukturerat för en hållbar kompetensförsörjning.

 

 

Mål och syfte med Kompetenskompassen

  • Synliggöra behov av yrkeskompetens som inte är lätt att uppfatta
  • Säkerställa rätt utbildningar och därmed rätt kompetenser
  • Främja tillväxt genom att synliggöra och därmed kunna tillgodose kompetensbehov
  • Minska missmatching
  • Bidra till hållbara rekryteringar
  • Främja ökad sysselsättning och en jämn fördelning av resurser genom medvetenhet hos ungdomar kring vad som krävs för att bli anställningsbara
  • Bidra till underlag och konkret arbetsmaterial för näringslivet, politiker, skolor med flera
     
Publicerad 2021-10-07, Uppdaterad 2024-04-23