Kompetenslots

Genom regelbundna företagsbesök och aktiviteter för att möta företag fångar Marknad och Näringsliv upp arbetsgivares behov av kompetens.

Efter dialog kring företagets behov utmynnar det i en aktiviter som passar företaget.

Marknad och Näringsliv presenterar olika förslag i dialog med företag och relevanta verksamheter.

 

Publicerad 2022-01-17, Uppdaterad 2024-01-22