Samverkan Rusta och matcha

Efter Kompetenskompassens resultat gjordes strategiska företagsbesök av Marknad och näringslivsavdelningen, bland annat hos alla Rusta och Matcha aktörer i kommunen.

  • Första gemensamma träffen blev en timmes workshop för att identifiera styrkor, möjligheter och behov.
  • Denna följdes av en timmes kompetensfika då vi bjudit in arbetsgivare med rekryteringsbehov. Aktiviteten ledde till flera anställningar.
  • Andra träffen sattes ramar för bland antal träffar.
  • Utöver regelbundna samverkansträffar som går runt på alla Rusta och matchaaktörerna bjuder vi på Marknad och näringslivsavdelningen med dem på olika aktiviteter som t.ex branschträffar, komptensmingel, Näringslivsfrukostar m.m.

 

 

 

Samverkansgrupp.jpg

Publicerad 2022-10-14, Uppdaterad 2024-02-26