Målgrupper

people-collage-design_23-2148888271.jpg

Målgrupper är alla som kan ha användning av resultatet.

Målgrupp

Så här kan Kompetenskompassen användas

Politiken

 

Utifrån underlag om önskvärda utbildningar från arbetsgivares håll. 

Hur kompatibla lokala utbildningar är jämfört med kompetensbehovet sett till t.ex. gymnasieprogram som erbjuds.

Kännedom om lokala anställningsbehov.

Arbetsgivare

 

Möjlighet att förutom ta del av resultat, få möjlighet till workshops och samverkansarenor med relevanta grupper, personer, aktörer.

Möjlighet till riktad kompetensanalys för enskild arbetsgivare.

Kommunal verksamhet

T.ex. AME, KAA

Ta del av resultat kring mest önskvärda utbildningar, lokala anställningsbehov, kännedom om lokala bristyrken.

Arenor för samverkan

AF

Aktörer och Företagsrådgivare

Ta del av resultat kring mest önskvärda utbildningar, lokala anställningsbehov, kännedom om lokala bristyrken.

Arenor för samverkan

Skolpersonal

Alla nivåer

Ta del av resultat kring mest önskvärda utbildningar, lokala anställningsbehov, kännedom om lokala bristyrken.

Arenor för samverkan

Elever och vårdnadshavare

Ta del av resultat kring mest önskvärda utbildningar, lokala anställningsbehov, kännedom om lokala bristyrken.

Publicerad 2023-10-07, Uppdaterad 2024-01-29