Behovsinventering

dator.jpg

Steg 1

Det första vi gör är att inventera behov hos arbetsgivare.

Detta görs genom en webbaserad enkätundersökning.

Behov som inventeras är

  • Yrkesspecifika kompetenser
  • Anställningsbehov på lång och kort sikt
  • Lägsta önskvärda utbildningsnivå hos arbetstagare
  • Mest önskvärda genomgångna gymnasieprogram 
Publicerad 2021-10-07, Uppdaterad 2023-11-08