5867085-businesswoman-with-thumbs-up-in-office.jpg

Affärskontakter

Söker du kontakt med andra företag för affärssamarbete? Kanske hittar du det du söker här nedan:

Kommunens näringslivsenhet
Relativt ofta kontaktar företag kommunens näringslivsenhet med frågor om lokala eller regionala affärskontakter. Börja gärna med att besöka kommunens egna Näringslivsfrukostar, en bra start för att skapa nya affärskontakter! Vi på Näringslivsenheten kan också hjälpa till med information om lediga lokaler, befintlig kompetens, affärssamarbete mellan företag osv. Kontakta Angelica Erlandsson, företagslots. Tel. 0411-57 80 00

Lokala och regionala affärsnätverk
De näringslivsansvariga i Ystad-Österlenregionen har ett nära samarbete när det gäller förfrågningar om affärskontakter mellan företag.Det finns också gott om lokala och regionala affärsnätverk.  Här finns några av affärsnätverken.

Region Skåne
Näringslivsutveckling ansvarar för och koordinerar alla näringslivsfrågor inom Region Skåne. Uppgiften är att på olika sätt främja tillväxten inom regionen. Region Skåne, Näringslivsutveckling

Svenskt Näringsliv
I Skåne har Svenskt Näringsliv ett regionkontor i centrala Malmö. De arbetar på många plan för att underlätta företagandet. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. De arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten

Sustainable Business Hub - ett nätverk för dig som satsar på hållbar affärsutveckling
Sustainable Business Hub hjälper företag som arbetar med varor eller tjänster med särskilt hög miljöprestanda att lyckas bättre och att få en positiv tillväxt. Arbetet går ut på att föra samman dessa företag och underlätta deras marknadsföring. Sustainable Business Hub

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Med 2 500 medlemsföretag, stora som små och från alla branscher, är Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ett stort nätverk av företag. Verksamhet med många arrangemang innebär också en arena för nätverkande. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Connect Skåne
Information om Connect Skåne och möjligheter till affärskontakter hittar du på Connect Skåne 

Publicerad 2013-10-03, Uppdaterad 2019-02-27