15495065-kontor-medarbetarsamtal_anstalla.jpg

Växa-stödet

Vill du anställa eller har du nyss anställt din första medarbetare?

Många företag som idag är stora arbetsgivare och motorer i samhällsekonomin har en gång varit små. Det är ett stort steg att anställa sin första person och kostnaden gör att många tvekar. Regeringen har därför infört ett Växa-stöd för enskilda näringsidkare som vill anställa sin första medarbetare. Sedan 1 januari i år gäller stödet även vissa aktiebolag och handelsbolag. Ca 40 000 företag beräknas ha intresse av stödet.

Vad är nytt?

Det så kallade Växa-stödet infördes 1 januari 2017 för enskilda näringsidkare. Genom att sänka arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för den första medarbetaren skulle bli enklare för företagare att anställa.

Nu har regeringen utökat stödet till att även omfatta handelsbolag med högst två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delagare eller närstående till delägare. De nya reglerna gäller sedan januari 2018, men även anställningar som påbörjades mellan 1 april och 31 december 2017 har rätt till stödet.

Vad innebär det för företagaren?

Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sänks från 31,42 procent till 10,21 procent för den första anställda medarbetaren. Därmed är det endast ålderspensionsavgiften som ska betalas. 

Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20h per vecka. Stödet gäller under högst tolv månader och kommer att gälla mellan 2018-2021.

Länkar:

Publicerad 2018-08-09, Uppdaterad 2019-08-13