TÖS - Tillväxt Östra Skåne

Projektet TÖS - Tillväxt i Östra Skåne, erbjuder innovations- och tillväxtstöd för små och medelstora företag.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och vill bygga broar, utveckla kompetens och knyta kontakter som leder till ett gynnsamt klimat för utveckling och tillväxt. TÖS är ett arbetsmarknadsprojekt som pågår mellan 2017 och 2020.

Projektet ägs av Kristianstads kommun och drivs av Krinova Incubator & Science Park, Skåne Nordost och Ystads Kommun i samarbete med de 12 kommunerna i Östra Skåne.

TÖS finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden, Region Skåne samt Sparbanksstiftelserna 1826 och Färs & Frosta, ägare till Sparbanken Skåne.

Vill du veta mer, kontakta Malin Wildt-Persson, koordinator för TÖS: malin.wildt-persson@kristianstad.se  eller maria.hammenberg@ystad.se Processledare/Affärsutvecklare för Tillväxtspåret

 

Publicerad 2018-02-08, Uppdaterad 2019-05-15