Innovationsupphandling Syd

Arbetsmodell för små och medelstora kommuner! Ystads, Skurups och Trelleborgs kommuner har nu tagit fram en arbetsmodell för innovationsupphandling som vi nu arbetar vidare i tre olika innovationsupphandlingar. Modellen är anpassad till kommunernas behov, men ska även kunna användas i andra små och medelstora kommuner.

Ystads kommun är med och annordnar innovationsupphandlingskonferens i Bryssel, den 24 mars 2020.

Innovation Procurement Event 24th March 2020, Brussels

Innovation procurement in small municipalities for digital and circular transformation

Please join us at this innovation procurement seminar for inspiration to how public sector can go from good ideas to smart solutions using innovation procurement.

The Swedish municipalities of Ystad, Trelleborg and Skurup will share insights on how small municipalities, by working together, efficiently can use innovation procurement as a tool to develop digitalization of public service and circular economy for sharing resources.

Keynote speakers will include representatives from the European Commission, The National Agency of Public Procurement in Sweden and other organizations within PPI.

When: 24th March 2020, 10:00 – 14:00
Location: Nordic House, 3 Rue du Luxembourg, Brussels

You can see the full program following the registration link.

Click here to registration

Innovationsupphandling nominerad som årets kommunala innovation

Ystads kommun är tillsammans med Trelleborgs och Skurups kommuner nominerad till priset Årets Kommunala Innovation 2020 i samband med välfärdskonferensen Future and Welfare 2020 i Malmö den 5-6 mars.

Ystad, Trelleborg och Skurup har under 2019 arbetat tillsammans med en ny typ av upphandling, en så kallad innovationsupphandling, där man beskriver ett problem och efterlyser kreativa lösningar. Denna typ av upphandling gör det möjligt att genomföra så kallade innovationssprintar, som går ut på att anbudsgivare och uppdragsgivare arbetar tillsammans mot en lösning under en bestämd tidsperiod.

– Vi har från början inte beskrivit vad vi vill upphandla, utan har istället beskrivit ett problem och sedan i dialog kommit fram till hur utmaningarna kan beskrivas. Vi vill ha företagens kreativitet för att hitta lösningar. Det är här vi tar till sprintarna som ingår som en del i utvärderingen och lösningen. Under en arbetsvecka tar sig medarbetare och anbudsgivare fram mot en lösning som ska presenteras, säger Ulf Wedberg, e-strateg och projektledare på Ystads kommun.

Två nya tjänster upphandlade
Det kommungemensamma projektet kallas Innovationsupphandling Syd och genomförs med stöd av Vinnova och Upphandlingsmyndigheten. Hittills har det resulterat i upphandlingarna Smart digital service och Interkommunal delningstjänst.

Smart digital service på medborgarnas villkor är en tjänst för att effektivisera och förenkla medborgarnas kontakt med kommunen i tillstånds- och handläggningsärenden. Genom verktyg som exempelvis digitala assistenter, robotiserad processautomation och artificiell intelligens öppnas vägen för innovation inom kommunal sektor.

Interkommunal delningstjänst är en återanvändningsportal för gemensamma resurser. Det kan handla om utlåning, hyra, försäljning och byte av möbler samt olika logistiklösningar.

Samverkan med mervärden
– Arbetsmodellen som tagits fram ger oss möjlighet att långsiktigt arbeta med innovativa inköp som ett strategiskt verktyg för att utveckla den egna verksamheten, stimulera marknaden och framför allt utveckla servicen till våra medborgare. En spinoff är också att vi har tagit vara på varandras resurser och kompetenser och finns där för varandra även inom andra samverkansområden, säger Mattias Johansson, upphandlingschef i Ystads kommun.

– Innovationsupphandling som verktyg ger oss möjlighet att i en strukturerad process fördjupa samarbetet med upphandlare, berörda verksamheter och marknaden när vi ska implementera nya lösningar i kommunerna, säger Roger Nilsson, IT-chef i Ystads kommun.

SEMINARUM onsdag 2 oktober 2019 - Ystad Saltsjöbad

Från innovation till verklighet i kommunal verksamhet

Välkommen på ett halvdagsseminarium om hur vi lyckas med att gå från goda idéer och innovationskraft till smarta lösningar för en effektiv kommunal verksamhet.

Ystads-, Trelleborgs och Skurups kommuner hakar på innovationsveckan och bjuder på kunskap och erfarenhet från genomförda projekt men även en intressant inblick i hur man lyckas stärka innovationsförmågan i en organisation.

Innovationsveckan är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Evenemanget arrangeras av SKL och Vinnova: innovationsveckan.

Datum: 2 oktober 2019, kl. 09.00-13.00
Plats: Ystad Saltsjöbad

Kontaktperson: Stefan Persson, stefan.persson@rhefab, 0762- 057 638

Anmälan klicka här


Övergripande mål för projektet
Ett antal små och medelstora kommuner i sydöstra Skåne går samman och utvecklar en resurseffektiv och innovativ modell för att arbeta med innovationsupphandlingar som är anpassad till kommunernas förutsättningar, där samtidigt ömsesidigt lärande och synergieffekter kan uppnås genom samverkan.

Inom de områden där innovationsupphandling ska genomföras har behovsanalys visat att det finns möjlighet att utveckla lösningar som möter behoven, men finns inte idag.

Steg 2. Genomförande av 3 upphandlingar på 3 nivåer!

1. Rena och torra golv i förskolemiljö
SKL Kommentus har fokuserat på att genomföra så kallade funktionsupphandlingar av entrémattor. Genom att helt gå ifrån funktion (entrématta) och istället fokusera på resultatet rena och torra golv öppnar vi för helt nya lösningar.

2. Interkommunal delningstjänst för att låna och byta
Ystad har genom tidigare innovationsupphandling en innovativ delningstjänst inom kommunen. En lösning som omfattar interkommunal tjänst med lån- och bytesfunktion finns inte idag. Läs mer om Ystads kommuns delningstjänst på Fossilfritt Sverige och Naturvårdverket.

3. Smart digital service på medborgarnas villkor
Genom AI och augmented reality finns tekniken redan för att digitalisera och automatisera stora delar av servicen i kommunerna. Men den är inte anpassad till mindre kommuners behov och nuvarande kompetenser och resurser.

Frågor om projektet kontakta upphandling@ystad.se

Publicerad 2018-01-30, Uppdaterad 2020-01-30