system-954972_640.jpg

Innovationsupphandling SYD - Utveckla samhällsservicen

Innovationsupphandling Syd – en unik satsning för att tillsammans utveckla samhällsservicen.

Med stöd av Vinnova och i nära samverkan med Upphandlingsmyndigheten har Trelleborg, Skurup och Ystad tillsammans utvecklat en arbetsmodell för att kunna arbeta med innovationsupphandling som strategiskt verktyg för att utveckla samhällsservicen.

Arbetsmodellen ska nu testas i tre innovationsupphandlingar. Upphandlingarnas inriktning har växt fram genom en kreativ process som har kännetecknats av hög delaktighet där personal på tvärs av förvaltningar och kommungränser, har fått kunskap om innovationsupphandling och sedan tänkt innovativt utifrån de behov de ser i sin vardag. Ett viktigt inslag i processen är dialogen med marknaden.

- Under hösten görs de sista förberedelserna. Dialogen med marknaden kommer att pågå både under förberedelsen och genom hela upphandlingsprocessen. Det är tillsammans vi blir bättre, säger Henrik Lundblad, näringslivsstrateg i Skurups kommun.

De tre innovationsupphandlingarna har olika inriktning:

Inköp av rena och torra golv i skolmiljö engagerar pedagogisk personal, lokalvårdare och byggprojektansvariga i kommunerna. Genom att fokusera på resultatet rena och torra golv istället för olika dellösningar såsom mattor och skoskydd, öppnar vi för helt nya lösningar. I dialog med byggföretag och företag som kan leverera dellösningar, hoppas vi hitta en helhetslösning som innebär mindre slitage och bättre arbetsmiljö för personal och barn.

Inköp av delningstjänst för att låna och byta mellan kommunerna leder till att vi kan utnyttja resurser bättre och stimulera den cirkulära ekonomin. Vi bygger vidare på Ystads innovativa delningstjänst inom kommunen. Genom att göra det enkelt att dela även över kommungränsen, skalar vi upp hållbarhetstänket.

Inköp av smart digital service på medborgarnas villkor sätter fokus på den nödvändiga digitaliseringen. Genom den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och andra smarta lösningar, finns tekniken redan för att digitalisera stora delar av den kommunala servicen. Men vi måste digitalisera säkert, effektivt och framför allt på medborgarnas villkor.

- Innovationsupphandling som verktyg ger oss möjlighet att i en strukturerad process fördjupa samarbetet med upphandlare, berörda verksamheter och marknaden när vi ska implementera nya lösningar i kommunerna, säger Roger Nilsson, IT-chef i Ystads kommun.

- Arbetsmodellen ger oss möjlighet att långsiktigt arbeta med innovativa inköp som ett strategiskt verktyg för att utveckla den egna verksamheten, stimulera marknaden och framför allt utveckla servicen till våra medborgare, säger Mattias Johansson, upphandlingschef i Ystads kommun

- Lärdomar hittills är att det är viktigt att lägga tid och resurser på behovsidentifiering och att bygga nätverk. Det har varit värdefullt att samla olika kompetenser för att diskutera behov och brister. Det är tydligt att innovationsupphandling kan vara ett av flera redskap för att uppfylla våra kommunala mål, säger Kristian Silverberg, upphandlingschef i Trelleborgs kommun.

Publicerad 2022-09-27, Uppdaterad 2023-11-09