thU2XYKFZ6.jpg

Leverantörsdialog inför upphandling Bostadsanpassning, 5 april

Ystads kommuns bjuder härmed in företagare till dialogmöte inför kommande upphandling av hantverkartjänster. Syftet är att tillgodose privatpersoners behov av bostadsanpassningar i de fall kommunen agerar beställare. Uppdraget är inom området Bygg på fastigheter samt även att ombesörja så att el och VVS blir utfört.

Information om bostadsanpassningsbidrag:
Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och till följd av detta behöver anpassa din bostad för att kunna fungera i ditt dagliga liv. Det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder bidrag kan lämnas till. Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag kan erhållas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådana som du normalt inte tar med dig vid en flytt. Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna:

- Förflytta sig inom bostaden ex. tröskelborttagning.
- Sköta sin hygien ex. stödhandtag vid duschplats.
- Komma in/ut från bostaden ex. ramp eller dörrautomatik.

Mer information: https://ystad.se/social-omsorg/omsorg-halsa-aldre/bostadsanpassning/

När: Fredagen den 5 april, 12.00-13.00
Var: Ystad, Spaljegatan 10 A, Berghusa Konferensrum, Ingång via Hjälpmedelscentralen.
Anmälan senast 2 april till: mattias.johansson@ystad.se

Lunchsmörgås erbjuds vid anmälan senast 2019-04-02, ev. allergier meddelas vid anmälan.

Ytterligare information erhålles från:
Eva Holst, Biståndshandläggare, eva.holst@ystad.se, 0411-577 213
Mattias Johansson, Upphandlingschef, mattias.johansson@ystad.se, 0411-577 376

Publicerad 2019-03-18, Uppdaterad 2019-03-20