Byggstart för färjeläge 7 och 8

Nu är arbetet med de två nya färjelägena i Ystads hamn igång. Efter muddring är nu spontslagningen igång.

Efter arbetet med den sydliga vågbrytaren är nu bygget av de två nya färjelägena påbörjade. Ca 180 000 m3 sand har pumpats in och samtidigt muddras det och nu är spontslagningen igång.

Vill du följa arbetet i hamnen kan du titta på bilderna från webbkameran.

stålspont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mesta av det material som används till vattenarbetet, såsom sten till vågbrytare, stålspont till kajerna, ankarplattor mm. kommer sjövägen med båt.

En hel del som kommer att används till landdelen kommer också sjövägen.

Öster om inseglingsrännan, har en provisorisk kaj på ca 150 meter byggts med tillhörande upplagsytor, för att kunna lossa fartygen. Vägen till kajen är byggd på den befintliga vågbrytaren, vilken är modifierad till transportväg med två mötesplatser.

Projektet innebär följande investeringar i infrastruktur och terminalfacilitet fram till slutet av 2021:

  • Två nya färjelägen för att kunna ta emot större färjor, inklusive ro-ro ramper, landbaserad elanslutning samt uppställningsytor
  • Muddring av hamnbassäng
  • Ny och förlängd vågbrytare samt tillskapande av nytt landområde för framtida verksamhet
  • Möjlighet för bunkring av LNG
  • Gaz System och deras dotterbolag Polskie LNG planerar att gemensamt distribuera LNG-bunkring i hamnen i Swinoujscie. LNG-bunkerfartyget kommer att lagra och överföra LNG till fartyg som drivs av LNG, för att minska påverkan på miljön genom sänka utsläppen av SOx, NOx, CO2.

färjeläge 7 och 8

Dessutom kommer ett nytt stort Ro-Pax fartyg med LNG som drivmedel att utvecklas av Polferries. Fartyget beräknas tas i bruk under 2021. Syftet är att minska inverkan på miljön genom implementering av LNG-teknologi på fartyget som används på rutten Swinoujscie-Ystad.

Publicerad 2019-06-14, Uppdaterad 2019-06-26