Första skoptaget för Ystad Hamns nya färjelägen

Polens vice sjöfartsminister tog tillsammans med lokala politiska representanter det första skoptaget i ett emotsett byggprojekt i Ystad Hamn. Därmed inleddes officiellt bygget av Ystad hamns nya färjelägen, ett omfattande internationellt infrastrukturprojekt delfinansierat av EU.

Under torsdagseftermiddagen tog Polens vice sjöfartsminister Grzegorz Witkowski tillsammans med sten faller i vattnetYstads kommunstyrelses ordförande Kristina Bendz (M) det första spadtaget – egentligen skoptaget – för Ystad Hamns byggprojekt, en del av EU-projektet ”Cargo capacity upgrade and LNG bunkering Swinoujscie - Ystad maritime link”. Projektet inbegriper, förutom två nya färjelägen i Ystad Hamn, också ett nytt fartyg som ska drivas med LNG (flytande naturgas) till det polska rederiet Polferries som trafikerar sträckan Ystad – Świnoujście och ett LNG-bunkringsfartyg till Świnoujście hamn.

Gårdagens ceremoni högtidlighöll starten av byggprojektet i Ystad Hamn, och innebar också en symbolisk bekräftelse av det goda samarbete som de svenska och polska aktörerna hittills bedrivit. Polens vice sjöfartsminister, Grzegorz Witkowski, höll ett tal för att ytterligare betona vikten av den transbaltiska samarbetet och bekräftade då också att man från den polska regeringens håll var mycket positivt inställd till ett fortsatt samarbete och utveckling av den svensk-polska trafiken via Ystad Hamn.

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Bendz tog därefter ett första skoptag tillsammans med den Kristina_B_&_Polens_vice_sjofartsministerpolske viceministern och från var sin grävskopa placerade hedersgästerna stenar på vad som kommer att bli Ystad Hamns nya vågbrytare. Bygget i Ystad Hamn beräknas stå färdigt i slutet av nästa år.

- Torsdagens ceremoni bekräftar att Ystad Hamn har högt anseende både i Sverige och internationellt. Vi kunde tillsammans med dignitärer från politik och näringsliv fira att vårt efterlängtade byggprojekt är igång, och därmed också att vi lyckats etablera Hamnens vikt för såväl Sverige som Polen, säger Björn Boström, VD på Ystad Hamn.

- Ystad Hamn har under lång tid sett en markant ökning i Polentrafiken gällande både gods- och persontrafik, och prognoser visar att siffrorna även framledes kommer att öka. Därför har en kapacitetsförbättring i Hamnen varit direkt nödvändig, och vi fortsätter nu arbetet med att öka tillgängligheten till Ystad Hamn från land. Blicken är vänd mot väg E65 mellan Malmö och Ystad, där en utbyggnad står högst på prioritetslistan, avslutar Björn Boström.

Publicerad 2019-05-06