Nya färjelägen

Våren 2019 påbörjar två nya färjelägen att byggas i yttre hamnen. Färjelägena kommer att medverka till ytterligare utveckling av Ystad Hamn.


Hamnens verksamhet växer och fartygen blir fler och större. Kommunfullmäktige i Ystad har budgeterat för att bygga två nya färjelägen i yttre hamnen för att kunna ta emot nya, större och mer miljövänliga fartyg. Kommunen söker även EU-bidrag för delar av investeringen och nedan kan du se hur de nya lägena samt den nya vågbrytaren och det nya området som ska byggas med hjälp av muddermassor som blir över i projektet. Allt beräknas vara klart att tagas i bruk i slutet av 2020.

Hamnen har miljötillstånd för att genomföra ovanstående. Du kan hämta det via denna länk.

Klicka här och hämta MKB:n.

Klicka här för att hämta bilagorna till MKB:n (extern länk).

Publicerad 2022-03-20, Uppdaterad 2023-06-12