Samråd tillkommande anlöp

Hamnens utveckling går framåt och volymerna ökar. Därför ansöker hamnen nu om möjlighet för ytterligare anlöp.

Välkomna att delta i samråd, enligt 6 kap. 30 § miljöbalken (1998:808). Samrådet avser ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Ystad Hamn Logistik AB verksamhet inom Ystad hamn. 

Marknaden för sjöfart och sjötransporter växer och Ystad hamn är intressant som destination. Med beaktande av den efterfrågan som finns från rederier bedömer hamnbolaget att det kommer att vara svårt att hålla verksamheten inom de 4 100 anlöp per år som befintligt tillstånd medger. Ystad Hamn Logistik AB avser därför ansöka om ändringstillstånd som omfattar 1 000 anlöp, dvs. totalt 5 100 anlöp per år, samt erforderliga ändringar av verksamhetsområdet. 

Som en del av samrådet ges möjlighet att lämna synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd med särskilt berörda, närliggande verksamheter, allmänhet och miljöorganisationer planeras äga rum under juni 2018.

Synpunkter i samrådet lämnas skriftligen senast den 15 juni 2018 till aawn@cowi.se eller via brev till COWI AB, Attn. Anna Wilhelmsson, Box 12076, 402 41 Göteborg.

Frågor om samrådsprocessen besvaras av cecilia.ejlertsson@ystad.se, eller på telefon 0411-180 80.

Länk till samrådshandlingarna - klicka här!

Publicerad 2018-04-25