Fortsatt framgång för Ystad hamn 2010

Som en av mycket få hamnar i Sverige ökade godsvolymen i Ystad hamn under krisåret 2009, då med knappt 11%. Denna trend har fortsatt även under 2010 och resultatet blev en ökning på hela 18%.

Utvecklingen under de senaste åren har totalt sett varit väldigt bra för Ystad hamn. Godsvolymerna har ökat trots lågkonjunktur, och fortsätter att öka i takt med högkonjunkturen.

Under 2010 har godstrafiken på Polen (+17,1%) och den konventionella fartygstrafiken (+36,4%) varit den största förklaringen till framgångarna. Visserligen har antalet järnvägsvagnar fortsatt att minska, om än i avsevärt mindre takt, men godsmängden för vagnarna ökar vilket innebär mer eller tyngre gods per vagn. Att Polen och Sverige är intressanta länder för olika typer av resenärer bekräftas åter i och med en fortsatt ökning av passagerare.

Den tuffa vintern med snö och blåst samt isproblem har inneburit att passagerartrafiken på Bornholm minskat (-7,2%) och eftersläpningar av den ekonomiska krisen 2009 gör att denna marknad tagit längre tid på sig att återhämtas. Godsmängden har dock ökat med nästan 5% och antalet lastfordon med 2,4%.

Vi är mycket nöjda med utvecklingen säger Björn Boström, verkställande direktör för Ystad Hamn Logistik AB i en kommentar. Den stärker Ystad hamns roll ytterligare som en av de viktigaste hamnarna för passagerartrafik i södra Sverige och en stark länk i det internationella transportflödet.

 

Statistik Ystad Hamn januari-december 2010

Jmf. 2009

 

TOTALT inkl. konv. gods

 

 

 

Godsmängd, ton

2.769.499

17,8%

Järnvägsvagnar, antal

16.102

-4,5%

Lastbilar/trailers, antal

161.495

14,3%

Personbilar, antal

425.876

0,4%

Passagerare, antal

1.622.775

-4,2%

 

 

 

Publicerad 2011-03-19, Uppdaterad 2014-02-11