Fortsatt godsökning under första halvåret

Som en av mycket få hamnar i Sverige ökade godsvolymen i Ystads hamn under krisåret 2009, då med knappt 11%. Denna trend har fortsatt även under 2010 och första halvåret vittnar om en ytterligare ökning på hela 20%.

Utvecklingen under årets sex första månader har totalt sett varit väldigt bra i Ystads hamn. Godsvolymerna har ökat med 20% jämfört med samma period förra året.

Trafiken på Polen och den konventionella fartygstrafiken är den största förklaringen till framgångarna. Visserligen har antalet järnvägsvagnar fortsatt att minska, om än i avsevärt mindre takt, men godsmängden för vagnarna ökar vilket innebär mer, eller tyngre, gods per vagn. Att Polen och Sverige är intressanta länder för olika typer av resenärer bekräftas åter i och med en fortsatt ökning av passagerare.

Den tuffa vintern med snö och blåst samt isproblem har inneburit att passagerartrafiken på Bornholm minskat och eftersläpningar av den ekonomiska krisen 2009 gör att denna marknad tagit längre tid på sig att återhämtas. Ungefär samma mängd gods har dock transporterats till och från ön under årets sex första månader, och även här har godsmängden per lastbil ökat då antalet lastbilar minskat något.

Vi är mycket nöjda med utvecklingen säger Björn Boström, verkställande direktör för Ystad Hamn Logistik AB i en kommentar. Den stärker Ystads hamns roll ytterligare som en av de viktigaste hamnarna för passagerartrafik i södra Sverige och en stark länk i det internationella transportflödet.

 

Statistik Ystad Hamn januari-juni  2010

Jmf. 2009

 

TOTALT

 

 

 

Godsmängd, ton

1.306.229

20%

Järnvägsvagnar, antal

7.766

-9%

Lastbilar/trailers, antal

75.525

15%

Personbilar, antal

170.919

-4%

Passagerare, antal

650.608

-8%

 

POLEN


 

 

Godsmängd, ton

1.177.110

19%

Järnvägsvagnar, antal

7.766

-9%

Lastbilar/trailers, antal

71.839

17%

Personbilar, antal

66.121

5%

Passagerare, antal

178.056

1%

 

BORNHOLM

 

 

 

Godsmängd, ton

45.381

0%

Lastbilar/trailers, antal

3.686

-5%

Personbilar, antal

104.798

-8%

Passagerare, antal

472.552

-11%

 

KONVENTIONELLT GODS

 

 

 

Godsmängd, ton

83.738

48%

 

Publicerad 2010-08-19, Uppdaterad 2014-02-11