Godsökning i Ystad Hamn 2009 trots krisen

Den ekonomiska krisen världen över har satt sina spår även i transportbranschen. Ystad Hamn Logistik AB har som en av väldigt få hamnar i Sverige klarat sig mycket bra, med ökade godsvolymer.

I slutet av 2008 drabbades världen av en ekonomisk kris som påverkade det mesta i vår vardag. Tillverkningsindustrin drog ned på tempot med bl.a. minskade transporter som följd. Detta har även påverkat färjetrafiken i Östersjön vilket kan konstateras av den officiella hamnstatistik för 2009 som finns att tillgå.

"Glädjande nog kan vi samtidigt konstatera att godsflödet via Ystad Hamn ökat" säger Ystad Hamn Logistik AB:s verkställande direktör Björn Boström i en kommentar. Det är trafiken till och från Polen som ökat, medan trafiken på Bornholm fortsatt är stabil. "Detta visar att Ystad Hamn är en viktig del av transportindistrin och en betydelsefull aktör på marknaden".

Statistik Ystad Hamn 2009

 

 

 

 

Godsmängd, ton

2.351.711

10,67 %

Järnvägsvagnar, antal

16.869

-23,08 %

Lastbilar/trailers, antal

141.329

19,69 %

Personbilar, antal

424.237

1,70 %

Passagerare, antal

1.693.697

-0,58 %

 
Publicerad 2011-04-05, Uppdaterad 2014-02-11