Hamnens förslag till miljövillkor har beslutats av Miljödomstolen

Miljödomstolen beslutade den 1 februari 2011 i en deldom om villkor för landströmsanläggning och bullerdämpande åtgärder för Ystad Hamn.

Vid årsskiftet 2009/2010 lämnade Ystad Hamn Logistik AB samt Ystads kommun in en prövotidsutredning till Miljödomstolen avseende dels möjligheten att investera i och driftsätta en anläggning som förser fartyg vid kaj med ström från land och dels åtgärder för bullerdämpning inom hamnområdet. Miljödomstolen har nu i en deldom beslutat enligt hamnens förslag att en landströmsanläggning ska uppföras för att möjliggöra anslutning till landbaserad elektricitet för de fartyg som trafikerar färjelägena 1, 3, 4 och 6. Anläggningen ska vara uppförd, installerad och anslutningsbar till fartyg snarast, dock senast 18 månader efter den tidpunkt då deldomen vunnit laga kraft. Vidare ska hamnen inom samma tid genomföra bullerdämpande åtgärder vid t.ex. ramper och klaffar.

Som hamnen också föreslagit ska de åtgärder som genomförs enligt ovan följas upp genom mätningar och beräkningar och meddelas till Miljödomstolen senast 12 månader efter det att landströmsanläggningen tagits i drift.

Björn Boström, vd för Ystad Hamn Logistik AB, är nöjd med deldomen och konstaterar att arbetet sedan en tid redan pågår och att den ligger i linje med hamnens strävan efter att bli en Grön Hamn.

Deldomen kan läsas i sin helhet här (PDF)

Publicerad 2011-04-19, Uppdaterad 2014-02-28