EU- och handelsministern besökte hamnen

EU- och handelsminister Ann Linde besökte onsdagen den 18 april 2018 Ystad Hamn för att informera sig om hamnens betydelse för Sveriges utrikeshandel och inte minst vad hamnen betyder för EU.

Det finns ett allt starkare behov av att transportera gods från östra Europa via Swinoujscie och Ystad där Polen är en allt viktigare handelspartner för Sverige. Marknadsutvecklingen visar med största tydlighet att Ystad hamn har sex gånger starkare utveckling sedan år 2000 i jämförelse med Sverige totalt och Trafikverkets prognos år 2040 pekar på stora volymökningar av gods via Ystad. Med bakgrund av marknadsutvecklingen så har Ystad hamn tagit ett strategiskt beslut att systematiskt arbeta för att bli Sveriges nästa Core-hamn och därmed förlänga den Baltiska-Adriatiska transportkorridoren via Ystad.

Ministern informerades också om den viktiga trafiken till Bornholm som bl.a. är grunden för att Ystad Hamn är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn.

Ystad Hamns Chef Infrastruktur Mickael Holgersson guidade ministern runt i hamnen och berättade om verksamheten.


Mickael Holgersson, EU- och handelsminister Ann Linde (s) och ordföranden i Hamnutskottet i Ystad Roger Jönsson (s).

Publicerad 2018-04-26