Miljöarbetet fortsätter

Den 28 augusti meddelade Miljööverdomstolen att den överklagade miljödomen står fast. Hamnen kan därmed fortsätta sitt framtidsarbete, inte minst avseende säkerhet och miljö.

Miljööverdomstolen avkunnade den 28 augusti 2009 dom avseende miljötillstånd för Ystad Hamn Logistik AB att bedriva hamnverksamhet samt Ystads kommun att genomföra ombyggnad i vatten av delar av hamnanläggningarna. Ombyggnaden är central för den befintliga trafikens säkerhet och logistik, bland annat genom ökat manövreringsutrymme.

Kommunen och Ystad Hamn Logistik AB fick i slutet av oktober 2008 tillstånd för såväl hamn- som vattenverksamhet av Miljödomstolen i Växjö. Domen överklagades till Miljööverdomstolen som höll förhandling i Ystad i början av juni i år.

Såväl hamnverksamheten som ombyggnationen har dock kunnat fortgå sedan Miljödomstolen avkunnat sin dom i slutet av oktober eftersom Miljödomstolen samtidigt meddelade verkställighetsförordnande. De klagande begärde inhibition av verkställighetsförordnandet men Miljööverdomstolen avslog begäran i beslut den 20 november 2008.

"Det är skönt att ha fått Miljööverdomstolens utslag och att verksamheten nu har en dom att långsiktigt förhålla sig till", säger verkställande direktör för Ystad Hamn Logistik AB Björn Boström som en kommentar till domen. "Det är väsentligt att hamnbolaget kan fortsätta arbeta med säkerhets- och miljöfrågorna och genomföra de utredningar som ålagts verksamheten", fortsätter han.

Även kommunstyrelsens ordförande Thomas Lantz välkomnar domen. "Förbättrade färjelägen ökar inte bara hamnens attraktionskraft hos befintliga och presumtiva kunder utan även arbetet med minskat buller och utsläpp. Säkerheten för personalen som arbetar vid kaj ökar och arbetsmiljön förbättras. Det betyder alltså att transportindustrin och resenärerna även i framtiden kan räkna in Ystad som en aktiv länk mot kontinenten. Kort sagt säkrar Ystad hamn sin befintliga verksamhet och kan erbjuda en modern och hållbar utveckling för Ystad."

Läs domen (pdf)

 

Publicerad 2009-11-30, Uppdaterad 2014-02-11