Miljöministern inviger landströmsanläggningen

Den 26:e september invigde miljöminister Lena Ek världens största anläggning för landström i Ystads hamn.

Landströmsanläggningen i Ystads hamn. Foto: Helene Ohsbäck/yhlab

– För mig som miljöminister är det extra glädjande att se det här beviset på konkurrenskraft och framsynt miljöteknologi. Det är fantastiskt och jag är övertygad om att framtidens tillväxt finns i den gröna tekniken, sade Lena Ek till de dryga hundratal ystadbor och andra inbjudna gäster som trotsat det regniga vädret och samlats nere i hamnen.

När Polenfärjorna inom kort blivit helt klara att ta emot ström från land kan de under uppehållet i hamnen ligga med frånkopplade dieselaggregat. På så sätt sparas stora mängder diesel varje dag, med minskade utsläpp och mindre buller som en direkt effekt. Hamnen i Ystad ligger nära stadens centrum och frågan om hur utsläppen från färjornas dieseldrivna elaggregat ska kunna begränsas har länge varit debatterad i staden.

Miljöminister Lena Ek

– Jag vill därför passa på att tacka alla ystadbor, utan vilkas engagemang denna investering hade blivit mycket svårare att genomdriva, påpekade Björn Boström, vd för Ystad Hamn Logistisk AB, det helägda kommunala hamnbolaget.

Med sina drygt två miljoner färjepassagerare årligen är Ystad rikets tredje största passagerarhamn med fem

dagliga avgångar till Polen och en snabbfärjeförbindelse med Rønne på Bornholm.

Anläggningen, som kostat över 35 miljoner kronor att uppför ochj som kan försörja fyra fartyg åt gången med el, är i dag världens största och mest flexibla och kan bland annat tillgodose fartygens olika behov av antingen 50 eller 60 herz frekvens.

 

Mer läsning: artikel i Ystads allehanda om invigningen av världens största landströmsanläggning. 

 

 
Publicerad 2012-09-28, Uppdaterad 2014-03-06