Nya rekord för Ystad Hamn

Trots lågkonjunktur och en avmattad transportmarknad fortsätter volymerna i Ystad Hamn att öka. På vissa områden slås dessutom volymrekord. Det är en mycket glädjande utveckling som stärker hamnens position som en av Sveriges viktigaste hamnar.

De senaste åren har utvecklingen för Ystad Hamn gått starkt framåt. Trots världsekonomisk kris, lågkonjunktur och en vikande transportmarknad har Ystad Hamn fortsatt att visa ökade volymer. Trots en tuff vinter med snö, hårda vindar och is i hamnen började 2011 bra, och avslutades på den inslagna vägen. Trafiken till och från Polen och Bornholm är förklaringen till framgångarna.

Den polska trafiken slog nytt rekord avseende den totala godsvolymen på lastfordon, antalet personbilar, antal passagerare samt antal anlöp. Antalet lastfordon fortsatte också att öka även om det ”bara” blev det näst bästa året någonsin. Den polska marknaden är fortfarande stark och det finns ett stort intresse för svenskar att turista i Polen. Antalet järnvägsvagnar fortsätter dock att minska, och här följer tyvärr Ystad den allmänna trenden.

Trafiken till och från Bornholm har under många år haft en stabil utveckling, även så under 2011. Nya rekord uppnåddes 2011 avseende den totala godsvolymen, antal lastfordon/bussar och antalet personbilar. Passagerartrafiken fortsatte också att öka, och förhoppningen är att ett nytt rekord kan förväntas under 2012. Förutom turismen, som är viktig för Bornholm, är det resenärerna till och från huvudstadsområdet Köpenhamn som i stor utsträckning passerar Ystad – som därmed är en viktig del av dansk inrikestrafik. Insättandet av BornholmerFærgens nya snabbgående katamaran, HSC Leonora Christina, i juni 2011 påverkade flödet positivt, dels genom att fartyget har större kapacitet än föregångaren och dels att fartyget även kan medföra tunga fordon som lastbilar och löstrailers.

Den konventionella trafiken har efter några års ökning åter minskat under 2011. Björn Boström menar att denna typ av trafik starkt varierar mellan åren och av hamnens totala godsvolym står den konventionella trafiken för 5%.

Verkställande direktören för Ystad Hamn Logistik AB, Björn Boström, förklarar att man är mycket nöjd med utvecklingen. Hamnen har starka samarbetspartners i rederierna BornholmerFærgen, Unity Line och Polferries som bedriver daglig färjetrafik till och från Ystad. Tillsammans medverkar vi till att stärka Ystad Hamn som en av de viktigaste hamnarna i Sverige och en stark länk i det internationella trafikflödet.

Så här ser utvecklingen ut i siffror:

 

 2011

2010 

Avvikelse 

Totalt

 

 

 

Gods (ton)

3.016.530

2.769.499

8,92%

Järnvägsvagnar

13.876

16.102

-13,82%

Lastbilar

186.710

161.495

15,61%

Bussar

2.735

2.645

3,40%

Personbilar

468.747

425.876

10,07%

Passagerare

1.741.842

1.622.775

7,34%
Publicerad 2012-02-07, Uppdaterad 2014-02-11