Ombyggnaden fortsätter

Miljööverdomstolen meddelade nu på eftermiddagen att de inte kommer att upphäva det verkställighetsförordnande som meddelats Ystad Hamn i domen från den 30 oktober.

Beskedet från miljööverdomstolen innebär att arbetet med den påbörjade ombyggnationen i Ystad Hamn kan fortsätta som planerat.

Beslut (att meddelas 2008-11-20) Miljööverdomstolen avslår yrkandet.

- Vi är lättade över miljööverdomstolens besked. Det visar att vi har haft ett väl genomarbetat och tillförlitligt underlag. Vi ser vikten av att låta arbetet fortgå för att så snart som möjligt kunna förbättra arbetsmiljö och säkerheter för vår personal, ge våra befintliga kunder en förbättra service och ett ökat manövreringsutrymme i hamnen säger Kommunstyrelsens ordförande Thomas Lantz.

Det var ett tjugotal personer som skrivit under en klagan med krav på ett upphävande av verkställighetsförordnandet som idag nekades av miljööverdomstolen.

Publicerad 2009-11-30, Uppdaterad 2014-02-28