Samråd om Ystads hamns nya kaj

Ystad Hamn Logistik AB och Ystads kommun bjuder den 3 maj in allmänheten till öppet hus om den nya kajen

Vi planerar att bygga en ny kaj med vågbrytare. Anledningen till att ny kaj byggs är att befintliga kajer inte tål de laster som ska hanteras. I samband med bygget krävs muddring i hamnbassängen till 7,5 meters djup så att fartyg ska kunna angöra den nya kajen. På grund av detta ska Ystad Hamn Logistik AB och Ystads kommun söka tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av ny kaj, vågdämpare samt muddring. Som en del av det ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas och samråd ska ske med myndigheter och allmänheten.

Den 3 maj mellan klockan 15 och 20 kommer det att vara öppet hus på Ystad Hamn Logistiks kontor på Bornholmsgatan 6. Då finns representanter från de sökande parterna och experter, för att ge dig information och svara på frågor. Vi kommer även att ha en utställning om den nya kajen i vår entré mellan den 26:e april och 4:e maj.

Du kan ta del av samrådsunderlaget för den nya kajen på länken nedan. Välkommen!

Hämta samrådsunderlaget här

Publicerad 2012-05-17, Uppdaterad 2014-02-28