Satsning på stärkt 3PL och magasinsverksamhet i Ystads hamn

Den 1 augusti 2010 tar Roger Erikssons Transport & Spedition AB över tredjepartslogistik och magasinsverksamhet från Ystad Hamn Logistik AB. Denna satsning innebär att Roger Erikssons Transport & Spedition AB hyr magasinslokalerna i Ystad och övertar hamnens nuvarande 3PL kunder. Verksamheten kommer därmed att stärkas och utvecklas ett flertal år framåt.

Under ett flertal år har hamnbolaget som ett komplement till hamnverksamheten bedrivit en viss 3PL verksamhet i egna magasinslokaler. Verksamheten står inför en utvecklingsfas och bolaget har valt att finna en extern aktör för detta, för att själv kunna fortsätta sin satsning på kärnverksamheten i hamnen; färjetrafik och konventionell godshantering med fartyg.

Roger Erikssons Transport & Spedition AB bedriver sedan 1996 åkeri- och speditionsrörelse i Tomelilla. Merparten av bilarna håller högsta miljöklass, Euro 5 och läget i Tomelilla i södra Skåne är strategiskt viktigt då företaget genomför många transporter mellan Sverige och kontinenten.

Etableringen i Ystad stärker även hamnens roll som en av de viktigaste i svensk transportindustri.

Läs mer här! (PDF)

Publicerad 2010-07-09, Uppdaterad 2014-02-28